تخریبچی ها
در سایه یک فرهنگ غنی و اجرایی کردن آن در اجتماع و حفظ ارزشهای مذهبی یقیناً جامعه ای سالم تر خواهیم داشت
دعای فرج
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی محمدی شاهد
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با مطالب چیست؟

چهارشنبه یازدهم آذرماه سال 1394
نظرات ()
دوشنبه یکم تیرماه سال 1394


به نقل از سایت معبر نور

باسمه تعالی

به مناسبت سالروز میلاد یگانه منجی بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری(ع) جشنی با حضور تخریبچیان و خانواده محترم آنان در موسسه فرهنگی حضرت سید الشهدا(ع) برگزار شد. این گردهمآیی سبب تجدید دیدار این دوستان که در عرصه ایثار و شهادت، روزگاری را در کنار هم بودند شد. در ادامه تصاویری از این جشن قرار دارد.
همچنین از زحمات دوست گرانقدرمان آقای شاهد عزیز که این مراسم را پوشش و گوشه هایی از آن را بتصویر کشانده اند صمیمانه سپاسگزاریم.


 


مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا

 

مراسم جشن نیمه شعبان با حضور خانواده تخریبچیان در موسسه فرهنگی سید الشهدا


نوع مطلب : گزارشات تصویری، همایش ها، بیان مناسبتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه سوم فروردینماه سال 1394نوع مطلب : بیان مناسبتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

کتاب فرماندهان ورود ممنوع رونمایی شد

ساعت ده صبح امروز آیین رونمایی کتاب فرماندهان ورود ممنوع طی مراسمی ویژه در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا(ع) برگزار گردید.

در بخش اول گزارش به سر تیتر خبرگزاری ها خواهیم پرداخت و در بخش دوم ، به گزارشهای تصویری این مراسم توجه ای ویژه خواهیم داشت

سایت مجمع پیشکسوتان تخریب و اطلاعات مربوط به کتاب فرماندهان ورود ممنوع

لطفاً کلیک کنید

نشست خبری

مروری به سر تیتر خبر گزاریها

صبح امروز صورت گرفت 08 بهمن 1393 ساعت 13:04

اهدا کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” به مقام معظم رهبری توسط تخریبچیان

سه نسخه کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” صبح امروز در مراسم رونمایی این کتاب با امضای راویان و فرماندهان تخریب به مقام معظم رهبری، سیدحسن نصرالله و سرلشکر قاسم سلیمانی اهدا شد.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی دفاع پرس، مراسم رونمایی کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” صبح امروز با حضور سردار محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا زاکانی از فرماندهان تخریب و نماینده مجلس شورای اسلامی، حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از فرماندهان و رزمندگان تخریب در مجتمع سیدالشهدا(ع) برگزار شد.

این کتاب روایت 30 فرمانده تخریب از یگان‌های مختلف در رابطه با خاطره‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

حیم مخدومی: 08 بهمن 1393 ساعت 14:14

تداعی و مستدل کردن خاطرات ویژگی کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” است

نویسنده کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” گفت: هم افزایی و هم اندیشی ویژگی شیوه نگارش این کتاب است. همچنین این شیوه، تداعی خاطرات و اصلاحات و مستدل‌تر کردن خاطرات را نیز به دنبال دارد، چرا که چند راوی حادثه‌ای را بیان می‌کنند و ضریب صحت خاطرات را افزایش می‌دهد.
تداعی و مستدل کردن خاطرات ویژگی کتاب

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس، “رحیم مخدومی” نویسنده کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: این کتاب نگاه جدیدی در عرصه دفاع مقدس دارد.

وی در رابطه با ویژگی‌ها این کتاب گفت: یکی از ویژگی این کتاب روایان آن است. خاطرات 30 نفر از پیشکسوتان و فرماندهان تخریب در این کتاب بیان شده است. جمع آوری خاطرات این عزیزان کار سختی است، به خصوص اینکه برخی از این تخریب‌چی‌ها اکنون مسئولیت دارند.

مخدومی با بیان اینکه این رزمندگان در جلسات هفتگی حضور می‌یافتند و خاطرات خود را بیان می‌کردند، تاکید کرد: هدف ما این بود که خاطرات هریک از فرماندهان را به صورت کتاب منتشر کنیم اما به این نتیجه رسیدیم که خاطرات ناب آن‌ها را به صورت گلچین دسته بندی و منتشر کنیم و امیدوارم جلد دوم و سوم این کتاب نیز منتشر شود.

 

در جمع پیشکسوتان تخریب‌ صورت گرفت/

رونمایی «فرماندهان ورودممنوع»/ اولین اشتباه آخرین اشتباهشان بود

سردار انصاری درباره تخریب‌چیان دفاع مقدس گفت: آن‌ها مومنانی بودند که پا به زمینی می‌گذاشتند که می‌دانستند، اولین اشتباه در آن، آخرین اشتباه است چون یا منجر به شهادت می‌شد، یا اسارت و یا جانباز شدن.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فرماندهان ِ ورودممنوع» پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۸ بهمن با حضور جمعی از تخریب‌چیان زمان جنگ و فرماندهان دفاع مقدس در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد.

پخش کلیپ صوتی و تصویری مقدمه سردار قاسم سلیمانی بر این کتاب بخش نخست این مراسم بود.

سردار محسن انصاری معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه گفت: امیداوریم کتاب‌هایی که با موضوع شهدا و دفاع مقدس چاپ می‌شوند، فقط کتاب نباشند بلکه منتقل‌کننده مفاهیم به آیندگان باشند. در زمان جنگ، ۲ گروه از رزمندگان گمنام‌تر از دیگران بودند یکی بچه‌های اطلاعات عملیات و دیگری بچه‌های تخریب. این کتاب خاطرات ۳۰ نفر از تخریب‌چیان زمان جنگ را که عموما از فرماندهان تخریب بودند، شامل می‌شود. این کتاب توسط رحیم مخدومی تدوین شده و حاج قاسم سلیمانی نیز برای آن مقدمه‌ای نوشته است

شناسهٔ خبر: 2476993

 خبرگذاری بین المللی پیام کوتاه نسیم

۱۳۹۳/۱۱/۸
 -
۱۴:۴۸
 |
گروه :

فرهنگی

“فرماندهان ورود ممنوع” رونمایی شد / مراسم رونمایی از کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” ساعاتی پیش با حضور جمعی از رزمندگان تخریبچی دوران دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مراسم رونمایی از کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” ساعاتی پیش با حضور سردار انصاری، قائم مقام بنیاد شهید، حجت‌الاسلام موذنی، معاون فرهنگی بنیادشهید، رزمندگان تخریبچی دوران دفاع مقدس، سردار علی ولی‌زاده، رئیس مجمع پیشکسوتان تخریبچی و سیدمحمد حسینی وزیر سابق ارشاد اسلامی در مجتمع سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

 خبرگزاری حبه

رونمایی «فرماندهان ورودممنوع»/ اولین اشتباه آخرین اشتباهشان بود

سردار انصاری درباره تخریب چیان دفاع مقدس گفت: آن ها مومنینی بودند که پا به زمینی می گذاشتند که می دانستند، اولین اشتباه در آن، آخرین اشتباه است چون یا منجر به شهادت می شد، یا اسارت و یا جانباز شدن.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فرماندهان ِ ورودممنوع» پیش از ظهر امروز چهارشنبه 8 بهمن با حضور جمعی از تخریب چیان زمان جنگ و فرماندهان دفاع مقدس در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد.

نظر قاسم سلیمانی درباره رزمندگان تخریبچی

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: باید خاطرات رزمندگان را به آیندگان منتقل کنیم، چرا که اگر این امر محقق نشود ممکن است آن ها وقایع دوران دفاع مقدس را همچون افسانه نگاه کنند. اما این ها افسانه نبودند که موجب سربلندی ایران در جغرافیای مقاومت از تهران تا غرب اسرائیل بوده اند.

50-64

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: باید خاطرات رزمندگان را به آیندگان منتقل کنیم، چرا که اگر این امر محقق نشود ممکن است آن ها وقایع دوران دفاع مقدس را همچون افسانه نگاه کنند. اما این ها افسانه نبودند که موجب سربلندی ایران در جغرافیای مقاومت از تهران تا غرب اسرائیل بوده اند.

 

 

 

 

 

کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» رونمایی شد

سردار انصاری: تالیف کتاب موجب می‌شود آیندگان رشادت‌های ما را افسانه نپندارند

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۲
سردار محسن انصاری گفت: کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» تولید فرهنگ ایثار و شهادت است و گنجینه‌ای تمام ناشندنی‌ است که باید به آیندگان منتقل شود. انتشار این کتاب و همه تولیدات فرهنگی برای ماندگاری این حماسه ‌ها در دل تاریخ است تا آیندگان رشادت‌های ما را افسانه نپندارند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) آیین رونمایی کتاب «فرماندهان ورود‌ممنوع» پیش از ظهر امروز، هشتم بهمن‌ماه 1393 با حضور سردار محسن انصاری، قائم‌مقام بنیاد شهید، حمید‌علی صمیمی، رئیس بنیاد شهید تهران بزرگ، سید محمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد و سید مهدی هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن سید‌الشهدا برگزار شد.

سردار انصاری در این مراسم بر ضرورت نگارش خاطرات فرماندهان و رزمندگان دورن دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» شامل خاطرات 30 تن از مجاهدان و پیشکسوتان تخریب‌چی است. مقدمه‌ای از فخر جهان اسلام، سردار قاسم سلیمانی هم در آغاز این کتاب می‌درخشد.

وی افزود: تخریب‌چی‌ها در میدانی قدم گذاشتند که نخستین اشتباه، آخرین اشتباه آنان بودچرا که نوع مین‌ها و نحوه چینش آنها به هیچ‌وجه مشخص نبود و در واقع فرماندهان نقاط مین‌گذاری شده در میدانی پر از مجهولات مجاهدت می‌کردند. آنها انسان‌هایی مجاهد، ایثارگر، فداکار، مومن، خلاق، طراح و هموار کننده راه برای بقیه مجاهدین، است که به سمت خطر رفتند. آنها در لحظه می‌توانستند خلاقیت خود را برای خنثی کردن هر نوع مینی به کار گیرند.

انصاری ادامه داد: مقام معظم رهبری هشدار دادند که جوانان ما در آینده محقق شدن آرمان‌های قدس را خواهند دید. این کلمات نورانی انسان را به یاد فرمایش‌های امام می‌اندازد که کمونیسم به موزه تاریخ می‌رود. پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب هم به یقین محقق خواهد شد و اسرائیل روزی از بین خواهد رفت و نشانه‌‌های آن را خواهیم دید.

وی گفت: کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» تولید فرهنگ ایثار و شهادت است و گنجینه‌ای تمام ناشندنی‌ است که باید به آیندگان منتقل شود. انتشار این کتاب و همه تولیدات فرهنگی برای ماندگاری این حماسه ‌ها در دل تاریخ است تا آیندگان رشادت‌های ما را افسانه نپندارند. با این هدف، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون یک‌هزار و 700 کتاب در زمینه ایثارگران و شهیدان منتشر کرده است. کتاب «شهدای دانشجو» نامزد بهترین کتاب جایزه کتاب سال دفاع مقدس است.

رحیم مخدومی، مسئول تدوین کتاب نیز در این مراسم با اشاره به این‌که کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» نگاه تازه‌ای در ادبیات دفاع مقدس است، به برجسته‌ترین ویژگی‌های کتاب پرداخت و عنوان کرد: راویان نخستین ویژگی‌ کتاب است.۳۰ راوی که همگی از پیشکسوتان جنگ تحمیلی و در رسته تخریب‌چی‌ها هستند. گردآوردن خاطرات آنها در یک اثر با توجه به این‌که  هرکدام یک مسئولیت و مدیریت دارند، کار دشواری است. البته جدیت راویان برای حضور در ‌ جلسات هفتگی بسیار موثر و مفید بود. اگر این کتاب یک راوی داشت، امکان خطا وجود داشت و نیز ممکن بود که خاطرات از یک زاویه روایت شوند اما وجود ۳۰ راوی، خاطرات را قابل اطمینان و اتکا کرد.

وی پیشکسوت و فرمانده بودن، عضو رسته تخریب بودن و در قید حیات بودن را ویژگی‌ مشترک راویان دانست و افزود: این کتاب خلاصه‌ای از خاطرات این 30 راوی است و خاطرات مستقل هر راوی نیز منتشر خواهد شد. این کتاب فتح بابی برای نگارش خاطرات دیگر رسته‌های جنگ تحمیلی چون رسته تبلیغات، توپخانه و تدارکات است. همه این رسته‌ها خاطرات شنیدنی دارند که می‌توانند در قالب کتاب منتشر شوند.

مدیر انتشارات رسول آفتاب گستره  جغرافیایی و تاریخی کتاب را از دیگر ویژگی‌های  «فرماندهان ورود ممنوع دانست و گفت: راویان از استان‌های مختلف خاطراتی از پیش از انقلاب تا هنگام تفحص شهدا و پاک‌سازی‌ها را بیان کرده‌اند. این کتاب در گروه مستندنگاری است و کوشیدیم در لحن راویان دست برده نشود. همچنین، از راوی‌ها یادداشت‌هایی برای تائید خاطرات و عکس‌هایی مرتبط با خاطرات در کتاب آورده شده است. شاید مهم‌ترین خصیصه کتاب این باشد که مومنی‌راد و شهرام نور‌صالحی ویراستاران اثر، از گروه تخریب‌چی‌ها و با این نوع خاطرات به خوبی آشنا بودند.

مخدومی در ادامه یادآور شد: «فرماندهان ورود ممنوع» بانک سوژه خوبی برای هنرمندان و نویسندگان است. سوژه‌هایی چون مبارزه با طاغوت، همراهی با آیت‌الله طالقانی، درگیری با  گروهک‌ها، تاسیس واحدها و یگان‌ها، آزمون و خطاها، لحظات جانباز شدن، فرار از بیمارستان، استحاله توابین، نقش مادران و طنز‌پردازی‌های تخریب‌چی‌ها در این کتاب خواندنی است.

آیین رونمایی «فرماندهان ورود ممنوع» با خاطره‌گویی سید جلال روغی و جعفر جهروتی‌زاده ادامه یافت.

سردار روغنی که از جانبازان 70‌درصد رسته تخریب‌چی‌ها و به عنوان جوان‌ترین رزمنده این گروه در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شد، از تدوین‌گران کتاب سپاسگزاری کرد و گفت: یکی از مشکلات ما فقر سمبل در کتاب‌های درسی است و با تدوین این آثار می‌توانیم شهیدان را به عنوان سمبل در کتاب‌های درسی هم معرفی کنیم.

در پایان، با حضور 30 راوی، از کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» رونمایی شد.

 

تداعی و مستدل کردن خاطرات ویژگی کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” است

شهیدنیوز: نویسنده کتاب “فرماندهان ورود ممنوع” گفت: هم افزایی و هم اندیشی ویژگی شیوه نگارش این کتاب است. همچنین این شیوه، تداعی خاطرات و اصلاحات و مستدل‌تر کردن خاطرات را نیز به دنبال دارد، چرا که چند راوی حادثه‌ای را بیان می‌کنند و ضریب صحت خاطرات را افزایش می‌دهد.

 وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم این کتاب را به عنوان باب فتحی مطرح کنیم تا رسته‌های اطلاعات و عملیات، توپخانه و… خاطراتشان را بیان و منتشر کنند.

 

فرماندهان ورود ممنوع
سردار انصاری درباره تخریب‌چیان دفاع مقدس گفت: آن‌ها مومنینی بودند که پا به زمینی می‌گذاشتند که می‌دانستند، اولین اشتباه در آن، آخرین اشتباه است چون یا منجر به شهادت می‌شد، یا اسارت و یا جانباز شدن.
معاون بنیاد شهید ادامه داد: تخریب‌چی مجاهدی است فداکار، ایثارگر، جلودار و هموارکننده راه برای مجاهدانی که برای آزادسازی قدس حرکت کردند چون امام خمینی(ره) گفت راه قدس از کربلا می‌گذرد و رزمندگان ما قصد داشتند از کربلا به سمت قدس بروند. امروز هم در آستانه آزادسازی قدس هستیم، همان‌طور که رهبر انقلاب چند روز پیش بشارت آزادسازی قدس را دادند؛ به یاد زمانی می‌افتیم که امام خمینی می‌فرمود کمونیسم روزی به موزه‌های تاریخ خواهد پیوست. این فرهنگ، یعنی تولید چنین تخریب‌چی‌ها و ایثارگرانی، گنجینه‌ای است که باید به آیندگان منتقل شود. هدف از انتشار کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» نیز همین است.
در ادامه پیام محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در سال‌های دفاع مقدس، در این برنامه پخش شد.

چند عکس از ورودی سالن رونمایی

برای مشاهده گزارشهای تصویری کاملتر به بخش دوم گزارش مراجعه نمایید

جند عکس از سالن اصلی همایش و آیین رونمایی

برای مشاهده گزارشهای تصویری کاملتر به بخش دوم گزارش مراجعه نمایید

جند عکس از مراسم رونمایی 

کتاب فرماندهان ورود ممنوع

برای مشاهده گزارشهای تصویری کاملتر به بخش دوم گزارش مراجعه نمایید

برای دیدن گزارشهای کامل تصویری مراسم روی آیکن زیر کلیک کنید
نوع مطلب : همایش ها، بیان مناسبتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
بـِسـم ِ ربـــــِّ الشــُّـهـداءِ و الصِّـد یقیــن

َ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

و هر جا به آنها دست یافتید آنها را بکشید، و از جایی که شما را بیرون راندند بیرون رانید، و فتنه از کشتن بدتر است

بخشی از آیه 191سوره مبارکه بقرهپس از پیروزی انقلاب اسلامی چه بسیار فتنه هایی که مشاهده کردیم و در حد توان با آن مقابله نمودیم و چه بسیار فتنه گرانی که با رأفت اسلامی، آزادانه به زندگی خود ادامه می دهند و هنوز شاکر واقعی خداوند متعال و مسئولان این نظام مقدس اسلامی نشدند

اما درادامه همه این فتنه گری ها و توهین های بسیار که به مقدسات اسلامی و پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه (ع) انجام گرفته، مجدداً سعی درانحراف فکری مردم جهان از سیاست های پشت پرده موجود داشته و دیگر بار مسلمانان را وسیله این سلاح انحرافی قرار دادند و اخیراً با بی شرمی تمام، به ساحت مقدس پیامبر گرامی (ص) و انتشار کاریکاتورهای توجیه ناپذیر، سعی در ادامه همان سیاست های گذشته را دارند.

مجله فرانسوی شارلی ابدو یک بار دیگر روی جلد شماره جدید خود کاریکاتور موهن به حضرت محمد (ص)، پیامبر اسلام منتشر کرده است. سه میلیون نسخه از شماره جدید این مجله طنز روز چهارشنبه (24 دی) در دکه‌های روزنامه‌فروشی‌ عرضه شد.

شارلی اِبدو(بهفرانسوی: Charlie Hebdo)به معنای «هفته‌نامه شارلی»، مجلهٔ فکاهی چپ‌گرای فرانسوی است که چهارشنبه‌ها منتشر می‌شود. درون مایه این مجله لحنی هتاک و از نظر محتوای انتشار به شدت ضد مذهب است. نگارش های این مجله شامل نقد و تمسخر کاتولیک فرانسه، یهودیت در فرانسه، اسلام در فرانسه، سیاست و حتی فرهنگ عامه فرانسه می‌شود. در سپتامبر ۲۰۱۲ انتشار کاریکاتورهایی با موضوع پیامبر اسلام در این مجله باعث تظاهراتی علیه این مجله و تظاهرات ضدفرانسوی در برخی کشورهای اسلامی شد. و دیگر بار در سال 2015 برای افزایش فروش و بالا بردن تیراژ خود از حداکثر 60هزار نسخه به 3 تا 5 میلیون تیراژ و خوردن هم از آخور و هم از توبره (هم درآمد داخلی و هم درآمد حاصله از فتنه گرانی چون انگلیس و اسرائیل و آمریکا) دوباره موجی از خشم را در جامعه اسلامی ایجاد کردند.

و چه نادان هستند دشمنان اسلام، چرا که دیگر بار باعث شدند همه مسلمین بیش تر از پیش وحدت کلام یافته، همچون یک مشت بسوی آنان حرکت کنند.


پاپ فرانسیس دوم رهبر کاتولیک‌های جهان که در سفر آسیایی به سر می برد، چه زیبا اقدامات موهن مجله فکاهی فرانسوی علیه اسلام را به باد انتقاد گرفت.
وی گفت: آزادی بیان حدی دارد، به ویژه زمانی که در بردارنده توهین و تمسخر اعتقادات دیگران باشد. پاپ از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر یاد و در عین حال تأکید کرد، این آزادی حد و مرزی دارد و کسی حق ندارد اقدامات تحریک آمیز انجام داده و به اعتقادات دیگران توهین و با عقاید دیگران شوخی کند. پاپ با ذکر مثالی به مشاور نزدیکش "آلبرتو گاسپاری” که در هواپیما در کنار او نشسته بود اشاره کرد و گفت: برای مثال اگر همین دوست نزدیکم دکتر گاسپاری به مادر من اهانت کند باید انتظار واکنش تند مرا داشته باشد و این امری طبیعی است. شما نمی توانید انسان ها را تحریک کنید. حق آزادی بیان باید در مورد باورهای دینی مردم محدودیت هایی داشته باشد. کسانی که باورهای دیگران را تحریک می کنند و با باورها و اعتقادات دیگران شوخی می کنند باید انتظار همان واکنشی را که درباره دکتر گاسپاری گفتم داشته باشند.

لذا ما پیشکسوتان تخریپچی هشت سال دفاع مقدس، باایمان و باور به همه آیات شریفه قرآن کریم و دستورات خدوند متعال در این خصوص توهین ها، و باور حقیقی به همه احادیث محکم در این رابطه و خشنودی آقا امام زمان(عج) و پیروی از امام راحل، خمینی کبیر و اطاعت از رهبری معظم، حضرت آیت الله خامنه ای و دولت اسلامی ایران (دولت تدبیر و امید) و پیروی از فرامین مراجع عالیقدر، آمادگی خود را برای هرگونه مقابله شرعی و قانونی، همچون ایام دفاع شرعی از مرز و بوم ایران اسلامی، اعلام می داریم . و همچنین انتظار داریم برای جلوگیری از اینگونه اقدامات غیر اخلاقی و انسانی و اسلامی، برخوردی جدی انجام پذیرد.

مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدا تخریبچی کشور

منبع :  http://mabarenoor.ir/news/319-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html---------------------------------------------------------
نوع مطلب : بیان مناسبتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

کد اهنگ جدید برای وبلاگ

 • زیارت عاشورا اوقات شرعی جنگ دفاع مقدس تاریخ روز دانشنامه عاشورا ذکر روزهای هفته آیه قرآن
  استخاره آنلاین با قرآن کریم
  

  فال حافظ

  امکانات جانبی
   
   
   
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات